แบร์นด์ วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

ISBN: 9789749223987

Published: July 2004

Mass Market Paperback

371 pages


Description

แบร์นด์  by  วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

แบร์นด์ by วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
July 2004 | Mass Market Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 371 pages | ISBN: 9789749223987 | 7.52 Mb

--ปกหลัง--นักขาวสาวและนักโฆษณาหนุมคูหนึงเสียชีวิตดวยสาเหตุทีไมมีใครคาดเดาได การตายของเธอและเขาดึงให วาลิกา วารี นักขาวสาวสายอาชญากรรม กาวเขามาสูเรืองราวลึกลับขององคกรหนึงทีกำลังควบคุมผูคนในสังคม ระหวางทีพยายามไขปริศนาการตายอยูนัน เรืองราวแรงรายกMore--ปกหลัง--นักข่าวสาวและนักโฆษณาหนุ่มคู่หนึ่งเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ไม่มีใครคาดเดาได้ การตายของเธอและเขาดึงให้ วาลิกา วารี นักข่าวสาวสายอาชญากรรม ก้าวเข้ามาสู่เรื่องราวลึกลับขององค์กรหนึ่งที่กำลังควบคุมผู้คนในสังคม ระหว่างที่พยายามไขปริศนาการตายอยู่นั้น เรื่องราวแรงร้ายก็กำลังเกิดขึ้น--นวนิยายที่ชี้่ในเห็นถึงโลกแห่งความลี้ลับในชีวิตมนุษย์ โลกที่มีแต่จะถูกเก็บซ่อน แต่กลับมีผลต่อการเกิดปฎิกิริยาแห่งการทำลายสภาวะสำนึกที่ดีงามท่ามกลางกระแสแห่งโลกของการสื่อสาร ท่ามกลางความน่าสะพรึงกลัวต่อรูปลักษณ์ของการแสดงออกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเล่ห์กล....--จุดประกายวรรณกรรมEnter the sum

Related Archive Books

  1. 25.07.2012Reading Recovery
  2. 27.10.2014Der schwarze Papst


Related Books


Comments

Comments for "แบร์นด์":


patrocinalia.trustedbookdll.website

©2012-2015 | DMCA | Contact us